TARIEF voor onderzoek en/of reparatie bij ACW Softline miv 1 april 2004.
GARANTIE reparaties worden gratis uitgevoerd.

Technische ondersteuning per telefoon voor hardware: € 5,00 per 10 minuten of gedeelte daarvan.

Onderzoekskosten als apparaat op ons adres wordt afgegeven:
Printer: € 10,00 Monitor: € 10,00 Computer: € 20,00
Deze kosten worden in mindering gebracht bij een reparatieopdracht.

Kosten als apparaat wordt gehaald:
Afstand tot 10 km : € 15,00
Afstand meer dan 10 km : € 15,00 plus € 0.18 per gereden kilometer
Deze kosten worden ook in rekening gebracht bij bezorging.

Uurtarief voor reparatie € 40,00 per uur

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere wettelijke bedragen.
(o.a. milieutoeslag of verwijderingsbijdrage)

Wij geven na onderzoek een reparatieadvies met kostenbegroting.
U krijgt een ontvangstbewijs als U ons een apparaat voor onderzoek en/of reparatie aanbiedt.
Hetzelfde bewijs ontvangen wij van U als wij het apparaat retourneren.

Voor software die niet door ACW Softline is geleverd verlenen wij geen support.


ACW Softline.